Utställning "HALVKLART" på Konstepidemin
16 november - 8 december 2013, välkommen.